image banner

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TAM THÁI
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông  - Phó chủ tịch xã

 Ông:  - Công chức VHXH xã

Trụ sở: Xã Tam Thái - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) - Email: ubndtamthai@gmail.com